Nye tal på elevers (mis)trivsel kalder på handling

2017 5. Sept 13:50

Skolerne bør fokusere mere på elevernes sociale kompetencer og trivsel. Det konkluderer Dansk Center for Undervisningsmiljø i en ny og meget omfattende rapport. Alt for mange føler hverken fællesskab med de andre elever eller lærerne, og det påvirker fagligheden.

”Elevernes læring, deres trivsel og deres oplevelse af fællesskab i skolen er tre gensidigt afhængige sider af samme sag.”

Sådan lyder det i hovedkonklusionen i den rapport, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) netop har udgivet. Sagt med andre ord, nytter det ikke noget at styrke fagligheden i skolerne, hvis ikke man først styrker elevernes sociale trivsel og fællesskabsfølelse.

Undersøgelsen, der dækker elever fra 4.-9. klasse, viser, at de elever, der socialt og fagligt klarer sig bedst, er dem, der både føler sig som en del af et elevfællesskab og som en del af et lærer-elev-fællesskab. Derfor er det tankevækkende, at hver sjette elev eller omkring 50.000 oplever meget lidt fællesskab med kammeraterne og hver fjerde eller omkring 70.000 oplever meget lidt fællesskab med læreren. Værst står det til med de 25.000 elever, der hverken føler et fællesskab med lærerne eller klassekammeraterne.

”Disse elever vil typisk hverken føle sig rigtig hjemme i fagene, i projekterne, i frikvartererne, til festerne, på skolen i det hele taget. Og deres chancer for et godt liv senere vil aftage med varigheden af den sociale isolation,” som det står i rapporten.

Til Politiken siger professor Hans Henrik Knopp fra DPU, Aarhus Universitet:

”Denne gruppe elever er virkelig hårdt ramt. De er næsten sikre på at tage skade af det, hvis ikke der bliver grebet ind. Forestil dig, at man kan forudsige 25.000 trafikuheld, men ingen gør noget. Dette bør virkelig være en øjenåbner for de ansvarlige.”

Kommunernes Landsforening siger til Politiken, at de vil se på, om de statslige efteruddannelsesmidler bliver brugt på den bedste måde, men ifølge formanden for Lærerforeningen, Anders Bondo Christensen, handler det ikke kun om, at lærerne mangler viden.

”Det handler også om, at lærerne har fået meget mindre tid til at tage hånd om denne gruppe elever. Netop over for dem er det nødvendigt, at lærerne får den tid, der skal til,” siger han til Politiken.

Forfatterne til rapporten påpeger, at det ikke er ny viden, de har fundet frem til, men at netop denne rapport bygger på et meget grundigt og omfattende fundament, nemlig Den Nationale trivselsmåling. Dertil kommer det, at de som de første har sammenlignet elevernes oplevede fællesskabsfølelse med andre aspekter af trivsel i skolen.

”Dette kan kaste nyt lys på den mangeårige diskussion om, hvorvidt det er skolens opgave at undervise i personlige og sociale kompetencer. Nærværende undersøgelse kan ikke fortolkes som andet end et meget stærkt argument for sidstnævnte – vel at mærke ikke et politisk argument, men et pædagogisk og sundhedsfagligt: elevernes læring, deres trivsel og deres oplevelse af fællesskab i skolen er tre gensidigt afhængige sider af samme sag,” som der står i undersøgelsens konklusion.