Ingen faglighed uden fællesskab

2017 6. Sept 10:35

En ny undersøgelse fastslår sammenhængen mellem social og faglig trivsel , og understreger ifølge Ventilens formand vigtigheden af Netwerk.

At et godt klassefællesskab giver gode faglige resultater er noget, Ventilen har arbejdet med på ungdomsuddannelserne siden 2012 med Netwerk. Faktisk er sloganet for Netwerk netop ”Fællesskab er noget, vi gør for fagligheden.” Og den tankegang går helt i spænd med resultaterne fra en helt ny rapport, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCMU) har udgivet.

”Elevernes læring, deres trivsel og deres oplevelse af fællesskab i skolen er tre gensidigt afhængige sider af samme sag,” som der står i rapportens hovedkonklusion.

Undersøgelsen viser også, at hele 25.000 elever fra 4.-9. klasse hverken føler et fællesskab med de andre elever eller med lærerne, og det bør både forældre, lærere og beslutningstagere tage meget alvorligt, mener Ventilens formand, Maria Bergmann Nielsen.

”Når vi tager ud på ungdomsuddannelserne med Netwerk, så er det lærerne, vi underviser - ikke eleverne. Det er nemlig lærernes ansvar, at der er en kultur i klassen, hvor alle kan føle sig hjemme. Det er lærerne, der skaber rammerne, om elevernes fællesskab,” siger hun.

Hun tilføjer at det selvfølgelig kræver, at lærerne får tid og rum til at prioritere den sociale trivsel i klassen.  

Undersøgelsen fra DCMU viser, at 70.000 elever ”oplever meget lidt fællesskab med lærerne” og 50.000 oplever tilsvarende lidt fællesskab med klassekammeraterne. Og ved at sammenligne elevernes fællesskabsfølelse med andre faktorer på trivsel, står det klart, at jo mere fællesskab en elev føler i skolen, jo bedre trives de både fagligt og socialt.

Læs hele rapporten her.

Læs mere om Netwerk her.