6,4 % af de 16-29-årige føler sig ofte eller altid ensomme. Det svarer til 64.000 mennesker (Lasgaard & Friis: "Ensomhed i befolkningen", 2015).

 

6 % af de unge i gymnasierne føler sig tit eller altid ensomme. 

(Lasgaard & Kristensen: "Ensom i gymnasieskolen" 2009) 

 

7 % af de unge i 8. klasse føler sig tit eller altid ensomme. Og hele 17% føler sig næsten altid udenfor, når de er sammen med jævnaldrende.

(Lasgaard: Ensom blandt andre", 2. udg. 2010) 

 

11 % af de 15-24 årige svarer "ofte" til mindst et af spørgsmålene: "Føler du dig isoleret?", "Savner du nogen at være sammen med?" og "Føler du dig holdt udenfor?"

(Center for Ungdomsforskning - Nielsen m.fl.: "Når det er svært at være ung i DK - Unges trivsel og mistrivsel", 2011)

 

Litteratur

Konsekvenser af ensomhed

Om ensomhed

Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende, når man møder den. 

Mangelfulde sociale relationer

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov. Nogle har et par venner, men ser dem ikke så meget, som de gerne ville - eller føler ikke, at de kan tale med dem om alvorlige ting. Nogle har en masse kammerater, men ingen nære relationer de føler sig fortrolige med. Endelig er der også nogle, der slet ikke har nogen på deres egen alder, de kan være sammen med.

En helt almindelig følelse

Mennesker er sociale væsener, og vi har behov for at føle os forbundet til andre mennesker. Ensomhed er kroppens og hjernens signal om, at vi skal opsøge kontakt med andre mennesker. Ligesom vi skal sørge for at få mad, når vi er sultne, skal vi tage ensomheden alvorligt og tage kontakt til andre, når den melder sig. Alle føler sig ensomme en gang imellem. Her er ensomheden en følelse, der kommer, men også forsvinder igen. Men der er også en stor gruppe unge, der føler sig ensomme hele tiden. Og de bliver præget af det. 

Mellem 5 og 10 procent er alvorligt ensomme

De nyere danske undersøgelser af ensomhed blandt unge viser, at mellem 5 og 10 procent af alle unge ofte eller altid føler sig ensomme. De føler, at det skader deres livskvalitet og mange ved ikke, hvad de kan gøre for at ændre deres situation. Undersøgelser om unges trivsel viser blandt andet, at der er en markant sammenhæng mellem ensomhed og mobning, depression og selvmord. 

Læs mere om konsekvenser af ensomhed her

Ensomhed har mange ansigter
Ensomhed kan være svær at genkende, når man ser den. Det er en følelse, der ikke altid kan ses udefra. Måske er det pigen i klassen, der hellere vil lave lektier i frikvartererne end at snakke med de andre. Måske er det ham, der altid siger nej til at komme til festerne, og som de andre nu har opgivet at invitere. Eller måske er det ham med den aggressive og afvisende attitude overfor andre. Hvis du er bekymret for en ung er det vigtigt at tage din bekymring alvorligt og tage kontakt - og hvis du selv føler dig ensom, er første skridt at finde en, du har tillid til og tale om det. 

Læs mere om de unge, der føler sig ensomme, her.

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe her.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os på info@ventilen.dk.