De ensomme unge

I hver klasse sidder der 1-2 unge og føler sig ensomme og isolerede fra fællesskabet. Alle typer af unge kan blive ensomme - og man kan langt fra altid se udefra, hvem der oplever følelsen. 

Mange ensomme unge er stille. De gør ikke meget væsen af sig, undgår øjenkontakt og trækker sig fra det sociale. Men også mange udadvendte unge oplever ensomhed. Det kan være klassens populære elev, der savner nogen at tale med om noget alvorligt, og ikke tror vennerne vil forstå det. Eller det kan være den larmende unge, hvis mobil ringer og bipper konstant, men som ikke har nogen at komme til, når det brænder på. Nogle ensomme unge ved selv, at de føler sig ensomme, mens andre tænker på sig selv som triste, skoletrætte eller noget tredje - og først langt senere ved, at de har følt sig ensomme i årevis.

5 til 10 procent føler sig ensomme

Ensomhed er en følelse de fleste unge oplever kortvarigt på et tidspunkt. Det er ikke behageligt, men heller ikke farligt. Men når ensomheden bliver permanent, kan den overskygge dagligdagen, ødelægge livskvaliteten og få de ensomme unge til at føle sig forkerte og ved siden af. 5-10 procent af danske unge føler sig ofte eller altid ensomme, men mange af dem tror, de er de eneste unge, som har det sådan.

Ensomhed er svær at tale om

Ensomhed blandt unge er ofte overset og et stort tabu, til trods for at det kan få alvorlige konsekvenser både psykisk og fysisk. De unge bebrejder ofte sig selv, forsøger at skjule det, er flove og taler ikke om det, og de søger sjældent hjælp. Det gør problemet endnu større.

De unge føler sig ikke bare ensomme, men føler sig i stigende grad forkerte, fordi de er ensomme. At være ung og ensom kan nemt føles forkert, når man tror, at alle de andre i klassen har 400 venner på facebook og er til fest hver weekend.

Dårligt selvværd og selvtillid

Ensomhed blandt unge er ikke et isolereret problem, men hænger ofte sammen med følelser af dårligt selvværd og manglende selvtillid. Ensomheden kan få afgørende betydning for de unges udvikling, da de ikke får udviklet deres sociale kompetencer uden kontakt med jævnaldrende.

De unge mister også tillid til omgivelserne. De tror ikke længere på, at andre er oprigtigt interesseret med dem. Det kan igen få de ensomme unge til at trække sig længere ind i sig selv, virke afvisende eller ligeglade. Denne facade kan igen yderligere forstærke ensomheden og isolationen.

Skriv til info@ventilen.dk, hvis du vil vide mere om de ensomme unge.